Anglès ESO

Estructura dels cursos

Els cursos d'anglès per alumnes d'ESO s'estructuren en unitats didàctiques, que es combinen amb diversos projectes de consolidació creats per l'equip d'Aurea7 i que permeten un treball competencial i evolutiu.

Per tal que l'alumne tingui una bona evolució en l'aprenentatge, ha de tenir una alta participació a les classes, per això, treballem amb activitats que fomenten la interacció entre alumnes i mestre/a per tal de treballar al màxim les habilitats comunicatives de l'alumne. Treballem totes les competències: lectura, escriptura, comprensió auditiva i expressió oral, centrant-nos en la competència més important en l'aprenentatge de l'anglès, l'oral.

L'objectiu d'aquesta etapa és el de seguir evolucionant i poder obtenir les titulacions oficials que acrediten el domini de l'anglès, així com el seu ús tan en l'àmbit laboral com en l'acadèmic en etapes posteriors.

Els cursos s'estructuren per nivells (A1 a C1) i es realitzen durant el període escolar (de mitjans de setembre a  finals de juny). Mantenim el període de matriculació obert durant tot el curs.

 

Equip de professorat

El centre té un coordinador pels cursos d'anglès que coopera amb la resta de professors/es en l'estructuració i millora de les classes i la selecció i creació dels continguts. L'objectiu en la selecció i creació dels continguts és el de que fomentin la participació i motivació dels alumnes.

Els professors tenen titulacions superiors en anglès, amb un nivell mínim C1 i experiència en la impartició de classes.

 

Avaluació del seguiment, informes i titulació oficial

Es realitzen avaluacions per comprovar l'evolució de l'alumne. Els pares reben els resultats de les avaluacions i dels projectes de consolidació, conjuntament amb la valoració del seguiment de les classes i poden fer consultes sempre que ho desitgin. Si l'alumne està preparat pot obtenir una titulació oficial durant aquesta etapa.

 

Campus virtual i Llibre digital

A les classes s'utilitza llibre digital, amb projector. A més els alumnes tenen accés al campus d'Aurea7 amb continguts per fer la immersió en l'anglès i continguts complementaris que segueixen l'estructura dels cursos.
 

Si vols informació sobre cursos d'anglès, pots visitar-nos al nostre centre, trucar al 93 186 98 00 o omplir el formulari següent i ens posarem en contacte amb tu: