Com es calcula la nota del FCE (First Certificate in English)?

 • Com es calcula la nota final del B2 First (FCE)?

L’examen del FCE està format per cinc parts i cadascuna d’elles conté un nombre concret d’exercicis. Tot seguit presentem les puntuacions que aporten cadascuna de les parts de l’examen (recordem que el reading i l’use of english són dues parts diferenciades però que es realitzen durant el mateix tram horari de la prova, és per això que les parts d’un i altre estan barrejades al comentar la puntuació que aporten

 • Reading: 30 ítems = 42 punts

  • Part 1: 8 ítems (1 ítem = 1 punt)

  • Part 5: 6 ítems (1 ítem = 2 punts)

  • Part 6: 6 ítems (1 ítem = 2 punts)

  • Part 7: 10 ítems (1 ítem = 1 punt)

  • Puntuació mínima per obtenir el B2: 24 punts (equivalent a un 5,7)

 • Use of English: 22 ítems = 28 punts

  • Part 2: 8 ítems (1 ítem = 1 punt)

  • Part 3: 8 ítems (1 ítem = 1 punt)

  • Part 4: 6 ítems (1 ítem = 2 punts)

  • Puntuació mínima per obtenir el B2: 18 punts (equivalent a un 6,4)

 • Writing: 2 ítems = 40 punts

  • Part 1: 1 ítem = 20 punts

  • Part 2: 1 ítem = 20 punts

  • Puntuació mínima per obtenir el B2: 24 punts (equivalent a un 6)

 • Listening: 30 ítems = 30 punts (1 ítem = 1 punt)

  • Part 1: 8 ítems

  • Part 2: 10 ítems

  • Part 3: 5 ítems

  • Part 4: 7 ítems

  • Puntuació mínima per obtenir el B2: (equivalent a un 6)

 • Speaking: 60 punts en total (no dividits en ítems ni parts). En aquest cas, les puntuacions s’assignen a categories de competències:

  • Grammar & vocabulary: 10 punts (valorat sobre 5 i multiplicat per 2)

  • Discourse Management: 10 punts (valorat sobre 5 i multiplicat per 2)

  • Pronunciation: 10 punts (valorat sobre 5 i multiplicat per 2)

  • Interactive Communication: 10 punts (valorat sobre 5 i multiplicat per 2)

  • Global Achievement: 20 punts (valorat sobre 5 i multiplicat per 4)

  • Puntuació mínima per obtenir el B2: 36 punts

 

Seguidament veurem un exemple de com calcular la nota de l’examen del FCE:

1. Suma els punts de cada part per separat i obtenció del percentatge de cadascuna de les parts. Per tal d’obtenir-lo, cal dividir la puntuació obtinguda en cada part per la màxima possible i multiplicar per 100 (Arrodonim per no posar tots els decimals):

Per exemple:

 • Reading = 27 punts d'un total de 42 --> 27/42×100 = 64%
 • Use of English = 18 punts d'un total de 28 --> 18/28×100 = 64%
 • Writing = 31 punts d'un total de 40 --> 31/40x100 = 77%
 • Listening = 20 punts d'un total de 30 --> 20/30×100 = 67%
 • Speaking = 33 punts d'un total de 60 --> 33/60×100 = 56%

 

2. Fer la mitjana dels cinc percentatges

Fórmula: Mitjana = (R + UoE + W + L + S)/5

 • Puntuació obtinguda = (64 + 64 + 77 + 67+ 56)/5

 • Puntuació obtinguda = 65%

 

3. Utilitza aquesta calculadora per transformar el perecentatge de la puntuació a l’escala de Cambridge. A l’esquerra cal que triïs “Cambridge English: First (FCE) taken before 2015”. Si introdueixes 65%, et donarà 186 punts. Aquests 164 punts equivalen a un «Grade C» que implica un aprovat en el FCE i, per tant, l’obtenció del FCE en nivell B2.

 

4. Compara la puntuació obtinguda per saber el nivell que tens (i, per tant, el nivell que t'acreditaran amb el títol del FCE):

 • Nivell B1 (suspès): 140 – 159

 • Nivell B2:

  • Grade C: 160 – 172

  • Grade B: 173 – 179

 • Nivell C1:

  • Grade A (nivell C1): 180 – 190

 

Exemple facilitat per KSE Academy

Tot seguit teniu un exemple dels resultats d'un examen del FCE:

Exemple de resultats d'un examen del FCE