FAQs: Preguntes freqüents sobre l'examen per obtenir el FCE

Necessites o vols acreditar un nivell B2 d'anglès mitjançant l'examen del First Certificate of English? Tot seguit tens algunes de les preguntes més habituals sobre el FCE resoltes.

 

 • Quin nivell acredita el FCE (First Certificate of English)?

L’objectiu de realitzar l’examen del FCE és acreditar que tens un nivell MECR (Marc Europeu Comú de Referència, CEFR en anglès) B2 d’anglès, és a dir, que acredita que pots dur a terme les següents activitats en anglès:

 • Comunicar-te de forma clara i efectiva.

 • Estar informat amb les notícies actuals.

 • Escriure en anglès de forma clara i precisa així com expressar les teves opinions i entendre diferents punts de vista.

 • Escriure cartes, informes, històries i altres tipus de textos.


De totes maneres, cal tenir en compte que superar l’examen amb una puntuació molt alta t’acredita el nivell C1 del CEFR i, d’altra banda, no superar l’examen però obtenir una puntuació propera a l’aprovat t’acredita un nivell B1 d’anglès.

Per situar-te una mica amb els diversos nivells actuals de referència a nivell europeu tens la taula següent:

 

 

Nivells d'anglès segons el marc comú de referència europeu
English level

CEFR

(Common European Framework of Reference)

Cambridge exams
Proficiency C2 CPE (Proficiency)
Advanced C1 CAE (Advanced)
Upper - intermediate B2 FCE (First)
Intermediate B1 PET (Preliminary)
Elementary A2 KET (Key)
Beginner A2  
Starter A0  

 


Diversos nivells dels exàmens de Cambridge juntament amb puntuacions i equivalències entre ells

 

 

 

 • Qui emet el FCE ?

És un certificat que expedeix Cambridge English Assessment a través dels seus centres associats

 

 • Per què és important tenir el FCE?

Actualment a la majoria d’universitats catalanes demanen tenir un nivell B2 en una llengua estrangera (equivalent a la superació de l’examen del FCE) per tal de poder obtenir el títol de grau i en molts màsters també és necessari posseir aquest títol per tal de poder-hi accedir.

A més, tant a nivell laboral com a nivell acadèmic, els títols de Cambridge English Assessment són dels més reconeguts a nivell mundial, fet que no passa amb certificats d’altres organismes locals o nacionals, com poden ser les escoles d’adults, universitats...

 

 • En què consisteix l’examen del FCE?

L’examen per obtenir el FCE consta de cinc parts:

1. Comprensió lectora i 2. Ús de la llengua (Reading i Use of english): Disposes d’1 h i 15 minuts per dur a terme aquestes dues parts. Consisteix en 7 exercicis dels quals els primers 4 són d’ús de la llengua i els 3 últims consisteixen en exercicis de comprensió lectora. Als primers exercicis cal aplicar coneixements de gramàtica i de vocabulari en diverses tipologies d’exercici i a la segona part s’avalua bàsicament la comprensió lectora.

3. Expressió escrita (Writing): Disposes d’1h i 20 minuts per dur a terme aquesta part de l’examen. Aquesta part consisteix en dos exercicis d’escriptura de textos de diverses tipologies. Per tant, caldrà tenir clares les estructures bàsiques dels diversos tipus de redacció per tal de poder resoldre els exercicis de forma correcta.

4. Comprensió oral (Listening): Disposes de 40 minuts per dur a terme aquesta part de l’examen. Aquesta consisteix en 4 exercicis de comprensió oral de diverses tipologies (tipus test, resposta curta, identificar qui parla, etc.).

5. Expressió oral (Speaking): Disposes de 14 minuts per dur a terme aquesta part juntament amb el/la teu/va company/a de treball. Conté també 4 parts en les quals s’inclouen preguntes de caire més personal per tal de començar i, seguidament, es duen a terme exercicis on es demana la interacció entre els dos candidats per tal de discutir sobre què és millor/pitjor, què prefereixen, etc.

 

 • Quina nota he de treure per tal d’obtenir el FCE?

Per obtenir el FCE cal que obtinguis una puntuació mitjana de, com a mínim, 160 punts de 190. Dins d’aquest rang es distingeixen 3 graus de puntuació:

 • Entre 180 i 190 punts → Grade A → CEFR C1

 • Entre 173 i 179 punts → Grade B → CEFR B2

 • Entre 160 i 172 punts → Grade C → CEFR B2

En cas d’obtenir una puntuació entre 140 i 159 punts, se’t farà un certificat conforme tens el nivell B1 d’anglès però no hauràs aconseguit superar l’examen per obtenir el FCE.

Per saber exactament com es calcula la nota final del FCE, pots consultar la següent entrada de blog on s'expliquen els continguts de cadascuna de les parts de l'examen de forma més concreta.

 

 • Té rellevància de cara al FCE obtenir grade A, B o C?

L’obtenció de qualsevol d’aquests graus comporta tenir el FCE així que qualsevol de les notes acredita tenir, com a mínim, un nivell B2. En el cas d’obtenir grade A, aquest acredita que tens un nivell C1.

 

 • El títol de FCE caduca?

El títol com a tal no té data de caducitat però sempre dependrà de l’administració o centre d’estudis que te’l demani per tal d’acreditar el nivell. En aquest cas, és possible que marquin unes dates concretes d’obtenció del FCE o bé que tinguin en compte què hagis fet amb la pràctica de l’anglès des de l’obtenció de títol, però això dependrà exclusivament d’aquests centres.

 

 • Quan puc realitzar l’examen del FCE?

Per saber les dates d’exàmens del FCE a Catalunya, cal que consultis la següent pàgina: https://exams-catalunya.com/ca/page/fechas-de-examen on podràs filtrar per tipus d’examen i per zona on es realitza per tal de trobar els exàmens més propers a la teva localitat.

 

 • Com m’inscric a l’examen?

Des de la mateixa pàgina https://exams-catalunya.com/ca/page/fechas-de-examen, pots inscriure’t a l’examen que més et convingui per dates i localitat. Cal que emplenis el full d’inscripció i que realitzis el pagament de la taxa d’examen. En cas de fer el curs en un centre associat, habitualment t’inscriurà el propi centre indicant-te abans les dates d’examen.

 

 • Quan rebré les notes de l’examen?

Les notes de l’examen les pots consultar via internet entre 2 i 3 setmanes després d’haver realitzat l’examen. En cas de fer el curs en un centre associat, habitualment seran ells els que t’indicaran els resultats de la prova.

 

 • Quan rebré el certificat?

En cas d’aprovar la prova i obtenir el FCE, rebràs el títol en format paper entre 7 i 9 setmanes després d’haver realitzat l’examen. En cas d’haver fet la inscripció a través d’un centre associat, el centre et farà entrega del certificat.

 

 • L’examen es realitza tot en un mateix dia?

Les parts de reading, use of english, listening i writing sí que es realitzen el mateix dia (en general al llarg d’un matí). La part de speaking pot ser que es realitzi al mateix dia a la tarda o bé que es dugui a terme uns dies abans o després.

 

 • On es realitza l’examen?

Deu dies abans de la data d’examen, s’envia la informació sobre el lloc d’examen i horari de la prova. La ubicació sempre coincidirà amb la localitat que has seleccionat per a fer la prova.

 

 • Quin preu té l’examen?

Realitzar l’examen del FCE té un cost aproximat de 190 €.