Com es calcula la nota del CAE (Cambridge Advanced Exam)?

Com es calcula la nota final del C1 Advanced (CAE)?

L’examen del CAE està format per cinc parts i cadascuna d’elles conté un nombre concret d’exercicis. Tot seguit presentem les puntuacions que aporten cadascuna de les parts de l’examen (recordem que el reading i l’use of english són dues parts diferenciades però que es realitzen durant el mateix tram horari de la prova, és per això que les parts d’un i altre estan barrejades al comentar la puntuació que aporten)

  • Reading: 30 ítems = 50 punts

Part 1: 8 ítems (1 ítem = 1 punt)

Part 5: 6 ítems (1 ítem = 2 punts)

Part 6: 4 ítems (1 ítem = 2 punts)

Part 7: 6 ítems (1 ítem = 2 punts)

Part 8: 10 ítems (1 ítem = 1 punt)

Puntuació mínima per obtenir el C1: 32 punts (equivalent a un 6,4)

  • Use of English: 22 ítems = 28 punts

Part 2: 8 ítems (1 ítem = 1 punt)

Part 3: 8 ítems (1 ítem = 1 punt)

Part 4: 6 ítems (1 ítem = 2 punts)

Puntuació mínima per obtenir el C1: 16 punts  (equivalent a un 5,7)

  • Writing: 2 ítems = 40 punts

Part 1: 1 ítem = 20 punts

Part 2: 1 ítem = 20 punts

Puntuació mínima per obtenir el C1: 24 punts  (equivalent a un 6)

  • Listening: 30 ítems = 30 punts (1 ítem = 1 punt)

Part 1: 8 ítems

Part 2: 10 ítems

Part 3: 5 ítems

Part 4: 7 ítems

Puntuació mínima per obtenir el C1: 18 punts (equivalent a un 6)

  • Speaking: 75 punts en total (no dividits en ítems ni parts). En aquest cas, les puntuacions s’assignen a categories de competències:

Grammatical Resource: 10 punts (valorat sobre 5 i multiplicat per 2)

Lexical Resource: 10 punts (valorat sobre 5 i multiplicat per 2)

Discourse Management: 10 punts (valorat sobre 5 i multiplicat per 2)

Pronunciation: 10 punts (valorat sobre 5 i multiplicat per 2) 

Interactive Communication: 10 punts (valorat sobre 5 i multiplicat per 2)

Global Achievement: 25 punts (valorat sobre 5 i multiplicat per 5)

Puntuació mínima per obtenir el C1: 45 punts (equivalent a un 6)

 

Seguidament veurem un exemple de com calcular la nota de l’examen del CAE:

1. Suma els punts de cada part per separat i calcula el percentatge de cadascuna de les parts. Per tal d’obtenir-lo, cal dividir la puntuació obtinguda en cada part per la màxima possible i multiplicar per 100 (Arrodonim per no posar tots els decimals):

Per exemple:

                        Reading = 33 punts d'un total de 50 --> 33/50×100 = 66%

                        Use of English = 18 punts d'un total de 28 --> 18/28×100 = 64%

                        Writing = 30 punts d'un total de 40 --> 30/40×100 = 75%

                        Listening = 20 punts d'un total de 30 --> 20/30×100 = 67%

                        Speaking = 40 punts d'un total de 75 --> 40/75×100 = 53%

3. Fer la mitjana dels cinc percentatges:

 

Fórmula: Mitjana = (R + UoE + W + L + S)/5

Puntuació obtinguda = (66 + 64 + 75 + 67 + 53)/5

Puntuació obtinguda = 65%

 

4. Utilitza aquesta calculadora per transformar el perecentatge de la puntuació a l’escala de Cambridge. A l’esquerra cal que triïs “Cambridge English: Advanced taken before 2015”. Si introdueixes 65%, et donarà 184 punts. Aquests 184 punts equivalen a un «Grade C» que implica un aprovat en el CAE i, per tant, l’obtenció del CAE en nivell C1.

 

5. Compara la puntuació obtinguda per saber el nivell que tens (i, per tant, el nivell que t'acreditaran amb el títol del CAE):

Nivell B2 (suspès): 160 – 179

Nivell C1:

Grade C: 180 – 192

Grade B: 193 – 199

Nivell C2:    

Grade A (nivell C2): 200 – 210

 

Exemple facilitat per KSE Academy