Equip Docent

L'equip de professorat s'organitza en les diferents línies formatives que realitzem a Aurea7:

  • A l'àrea de cursos d'accés a la universitat i fp, GESO i suport escolar i universitari l'equip està format principalment per Matemàtics, Físics, Enginyers, Químics, Biòlegs, Filòlegs, Historiadors, psicopedagogs i Mestres (part de l'equip amb el màster de formació del professorat).
  • A l'àrea d'idiomes l'equip està format principalment per Filòlegs i Llicenciats en Traducció i Interpretació en llengües estrangeres. Els professors són nadius o tenen una titulació superior en l'idioma que imparteixen (habitualment el C2), amb anys d'experiència en la formació d'idiomes.
  • A l'àrea d'informàtica i programació l'equip està format principalment per Enginyers i informàtics. Tots els professors tenen un bon coneixement de la tecnologia o programa que imparteixen.

Dins de cada línia formativa cada professor se sol especialitzar en les diferents edats (adults, joves i infants), i en les diferents metodologies d'ensenyament (presencial o a distància) i gran part de l'equip té anys d'experiència en el mon de l'ensenyament acadèmic.

​Cada àrea està coordinada per l'equip de coordinació i dedica part de les hores de treball a la millora de la qualitat de les classes i cursos, sempre buscant assolir els objectius de cada línia.