Serveis Formatius

Aurea7 Formació és un centre de formació d'adults i d'activitats extraescolars per a joves i infants amb diverses línies de formació. Està format per titulats universitaris multidisciplinars, dedicats a l'ensenyament.

Les tres línies de formació són:

  • Cursos per a accedir a cicles formatius de grau mitjà i grau superior, accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys i selectivitat, i per a obtenir el títol de graduat en ESO.
  • Escola d'idiomes per adults i joves (anglès, francès, alemany) en els diferents nivells que marca el MECR amb l'opció d'obtenir titulacions oficials, i cursos d'anglès per a infants.
  • Classes de seguiment i suport, des de primària fins a nivell universitari, amb cursos que permeten ampliació dels continguts curriculars.

També fem cursos d'informàtica i programació, i treballem per a entitats, ajuntaments i empreses, oferint cursos més específics. Totes les formacions a empreses tenen l'opció de bonificació.

El nostre objectiu és el de què l'alumne assoleixi les seves metes acadèmiques; per tal d'aconseguir-ho, cada curs implementem millores en cadascuna de les línies formatives, treballant de forma cooperativa entre els professors i per projectes formatius.

Fem formació presencial i e-learning, aplicant les noves tecnologies per millorar l'experiència de l'aprenentatge (campus virtual, classes virtuals, projectors, etc.).