Curs estiu llengües i matemàtiques

El curs d'estiu de llengües i matemàtiques consisteix en una sèrie d'activitats creades per l'equip d'Aurea7 que permeten fer un treball competencial de les parts essencials per a una bona evolució en l'aprenentatge de les assignatures de llengües (catalana, castellana i anglesa) i/o les matemàtiques. Els alumnes poden treballar una combinació d'activitats de les diferents assignatures o centrar-se en una assignatura concreta.
En el cas de les matemàtiques utilitzem el català com a llengua vehicular, combinant-ho amb activitats de consolidació i ampliació, en anglès.
 
Independentment del curs que realitzi l'alumne, les activitats s'adapten a cada alumne, permetent; des de consolidar coneixements de cursos anteriors que no hagin quedat ben adquirits, a introduir coneixements que corresponen a cursos superiors. Els alumnes que ho necessitin també poden treballar els continguts marcats per l'escola o institut.
 
Al curs hi poden participar alumnes que estiguin cursant primària o primer cicle d'ESO. Els grups són reduïts, de 2 a 5 alumnes. Cada alumne treballa les activitats de forma individual, amb el suport del mestre del grup.
 
 
Si vols més informació, omple el formulari següent i ens posarem en contacte amb tu: