Curs Online Anglès A2

180.00€

Curs amb titulacióCurs 100% bonificable per a treballadors

Amb el Curs d'anglès de nivell bàsic (MECR A2) seràs capaç de comprendre i comunicar-te amb frases i expressions d'ús freqüent. Tindràs el suport i l'avaluació d'un tutor que et planificarà les tasques setmanals durant les 12 setmanes de duració del curs.

El curs consta d'un material didàctic preparat i seleccionat per professors titulats d'escoles d'idiomes, que permet treballar les habilitats fonamentals per poder-te comunicar utilitzant l'anglès.

Campus virtual
Tots els alumnes tindran accés al curs a través del campus virtual, amb flexibilitat horària per accedir-hi, treballar els exercicis i fer les consultes als tutors.

Avaluació i certificat
Els alumnes que realitzen el curs hauran de realitzar diverses activitats, setmanalment, per a treballar les diferents competències que seran avaluades pel seu tutor. El resultat de les avaluacions serà el que s'indicarà al certificat que l'alumne rep al finalitzar el curs.

Continguts del curs

Grammar

1. Verb to be 2. Preguntes personals amb el verb to be 3. Pronoms personals i possessius / demostratius
4. A / an 5. Fer els plurals 6. Verb to have got
7. Some/any 8. El genitiu saxó 9. Descriure físicament una persona
10. There is / there are 11. How much / how many 12. Present simple
13. Les preposicions de temps on, in, at 14. Present continu o present progressiu

15. El verb can


Vocabulary

1. Numbers, the classroom & jobs 2. Countries and nationalities, days & family 3. Colours, body & adjectives
4. Pets, house & shopping 5. Ordinal numbers, the time & daily routines 6. Meals, verbs & places in the city
7. Months, prepositions of time & seasons and weather 8. Animals, transport & free-time activites 9. Food and drink, jobs & technology
10. Sport, holiday activites & fashion 11. Emotions, health, cars & geographical features 12. Prepositions of place, lifestyle, directions & work

 

Reading

Es practicarà la lectura i l'expressió escrita mitjançant diversos exercicis, que tracten diverses temàtiques de l'actualitat.

 

Listening & Speaking

Durant el curs es practicarà la comprensió oral mitjançant exercicis del campus virtual. A la part final del curs es programaran algunes classes entre l'alumne i el tutor per practicar la comprensió oral i la pronunciació.

classe virtual angles

listening  angles

 

 

 

 

 

 

Si estàs interessat en realitzar un curs d'anglès presencialment al nostre centre ubicat a Manresa, informa't a través de l'enllaç següent: Aurea7 idiomes presencial

 

Idioma del Curs: 
Català o Castellà