Curs Online Francès A2

180.00€

Curs amb titulacióCurs 100% bonificable per a treballadors

Amb el Curs de francès de nivell bàsic (MECR A2) seràs capaç de comprendre i comunicar-te amb frases i expressions d'ús freqüent. Tindràs el suport i l'avaluació d'un tutor que et planificarà les tasques setmanals durant les 12 setmanes de duració del curs.

El curs consta d'un material didàctic preparat i seleccionat per professors titulats d'escoles d'idiomes, que permet treballar les habilitats fonamentals per poder-te comunicar utilitzant el francès.

Campus virtual
Tots els alumnes tindran accés al curs a través del campus virtual, amb flexibilitat horària per accedir-hi, treballar els exercicis i fer les consultes als tutors.

Avaluació i certificat
Els alumnes que realitzen el curs hauran de realitzar diverses activitats, setmanalment, per a treballar les diferents competències que seran avaluades pel seu tutor. El resultat de les avaluacions serà el que s'indicarà al certificat que l'alumne rep al finalitzar el curs.

Continguts del curs

Gramaire

Le verbe AVOIR (El verb TENIR)
L'article indéfini: un, une, des (L'article indefinit: un, una, uns, unes)
L'article défini: le/ la /les (L'article definit el/la/els/ les)
Il y a /Il n'y a pas de (Hi ha / No hi ha...)
Le verbe être (El verb ser/estar)
Se presenter, indiquer la nationalité ou la profession
Il est/C'est
Les verbes en “-ER” au présent
Les verbes pronominaux en –ER (Verbs pronominal acabat en -er)
La négation et l'interrogation (La negació i la interrogació)
Le nom et l'article
Les possessifs (Els possesius)
L'article partitif
L'adjectif (l'adjectiu)
La place de l'adjectif (El lloc de l'adjectiu)
Les demonstratifs
Quelques verbes irréguliers au présent
Les verbes en “IR” à deux formes (pluriel en “iss”)
Les verbes en “IR” à deux formes (type partir)  
 

Vocabulaire

Les jours, les mois, la date
Le courp humain (El cos humà)
Les nombres
Les animaux
La méteo
Adjectif
Education
Objets domestiques (objectes domestics)
 
 

Compréhension écrite

Es practicarà la lectura i l'expressió escrita mitjançant diversos exercicis, que tracten diverses temàtiques de l'actualitat.

 

Compréhension et expression orale

Durant el curs es practicarà la comprensió oral mitjançant exercicis del campus virtual. A la part final del curs es programaran algunes classes entre l'alumne i el tutor per practicar la comprensió oral i la pronunciació.

classe virtual angles

listening  angles

 

 

 

 

 

 

Si estàs interessat en realitzar un curs d'anglès presencialment al nostre centre ubicat a Manresa, informa't a través de l'enllaç següent: Aurea7 idiomes presencial

 

Idioma del Curs: 
Català o Castellà