Informàtica

ESTRUCTURA DELS CURSOS

Els cursos d'informàtica i programació permeten introduir o perfeccionar el nivell de coneixement del programa o tecnologia presentats en el curs. Tenen una duració de 22 a 60 hores, en funció de la tecnologia o programa i el nivell que es desitja assolir.

Tots els cursos són molt pràctics i tenen l'objectiu que l'alumne sigui capaç d'utilitzar el programa o tecnologia presentats, amb eficiència i fluïdesa.

Els cursos es realitzen en grups reduïts (de 2 a 6 alumnes) o en classes particulars i estan dirigits a alumnes adolescents o adults. Els cursos que més realitzem en aquest àmbit són d'ofimàtica, informàtica inicial i suport en assignatures de programació de cicles formatius i universitat.

Finalitzat el curs rebràs una titulació acreditativa amb els continguts, hores realitzades i nota obtinguda, si s'escau.

EQUIP DE PROFESSORAT

El centre té un coordinador pels cursos d'informàtica, que coopera amb la resta de professors/es en la creació, estructuració i millora dels materials i de les classes d'informàtica.

Els professors que realitzen les classes són titulats superiors amb gran coneixement de l'aplicació o tecnologia que s'imparteix en el curs.

TIC A LES CLASSES

A les classes s'utilitza l'ordinador amb complements multimèdia i habitualment el projector, per facilitar l'aprenentatge i millorar la motivació de l'alumne. Tots els alumnes tenen accés al Campus Virtual d'Aurea7 on trobaran materials complementaris per consolidar els seus coneixements.

CURSOS BONIFICABLES PER TREBALLADORS I EMPRESES

Realitzem cursos d'informàtica 100% bonificables per a empreses, que poden ser impartits al centre d'Aurea7 o a les instal·lacions de l'empresa.

Podem gestionar el crèdit que la vostra empresa té per a la formació dels vostres treballadors.

D'altra banda, si ets treballador, també pots sol·licitar la bonificació dels cursos d'informàtica que realitzem al nostre centre.

Si vols més informació sobre qualsevol dels cursos d'informàtica, omple el formulari següent i ens posarem en contacte amb tu.