Curs de preparació per a les proves d'aptitud personal (PAP) accés graus educació

A Aurea7 fem el curs per preparar la prova d'aptitud personal (PAP) per a l'accés als graus universitaris en educació infantil i educació primària de les universitats públiques i privades del sistema universitari català.

La prova es realitza anualment, amb dues convocatòries, una d'oridnària, que sol ser a l'abirl/maig, i una d'extraordinària, que sol ser al juliol. A les proves s'avaluen 2 competències, la competència comunicativa i raonament crític (llengua) i la competència logicomatemàtica.

A la prova s'hi han de presentar tots aquells estudiants que vulguin accedir a graus d'educació i que provinguin de:

  • Estudiants de batxillerat.
  • Estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior.
  • Estudiants procedents de tots els sistemes educatius estrangers.
  • Estudiants que accedeixen a la Universitat per la via de més grans de 25, de 40 o de 45 anys.
  • Estudiants que, havent-se presentat a les PAU o les Proves d’accés per als més grans de 25 i de 45 anys abans de l’any 2017, NO compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016.

Els estudiants que provinguin de sistemes educatius de fora de Catalunya disposaran de l’examen en castellà i podran respondre en castellà.

El curs de preparació per a les proves PAP d'educació es pot realitzar en dues modalitats diferents:

  • Curs presencial en grups reduïts: El curs té una duració de 20 hores. Aquestes es distribuiran en 2 classes setmanals de 1h cadascuna, per la prova d'abril/maig, i de 2 classes de 2 hores durant 5 setmanes per a la de juliol. El curs es realitza al nostre centre de Manresa.
  • Curs Online: Amb aquesta modalitat faràs el curs mitjançant el Campus Virtual d'Aurea7, connectant-te des de qualsevol dispositiu (ordinador, tauleta, mòbil, etc.) amb flexibilitat horària total i amb tutors que t'ajudaran a planificar l'estudi, faran classes virtuals, resoldran dubtes, t'orientaran mitjançant simulacions de proves, entre d'altres. 

En totes les modalitats disposaràs de:

 


Campus Virtual i Classes en directe a través de la pissarra virtual

Accés al campus virtual amb classes en directe dels punts clau de cada assignatura a través de la pissarra virtual, que podràs veure en qualsevol moment del curs.


Suport de tutors de forma personalitzada

Contacte personalitzat amb el tutor/a o professor/a de cada assignatura, que et planificarà l'estudi, realitzarà el seguiment perquè arribis ben preparat a la prova, et resoldrà els dubtes que et vagin sorgint i t'ajudarà amb la inscripció.


Materials específics per a superar la prova

Els materials i exercicis del curs segueixen estrictament el temari marcat per cada assignatura i s'orienten a la superació de la prova, fet que ajuda a tenir un alt índex d'aprovats.


Millora continuada i garantia d'èxit

Cada curs implementem millores amb l'objectiu d'augmentar l'índex d'aprovats i l'experiència de l'aprenentatge. En el cas de la modalitat online, en cas de superar el curs i no superar la prova hi ha l'opció de repetir-lo sense cost afegit.

 

Si vols més informació sobre el curs de preparació de la prova d'accés a la universitat, omple el formulari següent: